LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2021

 Ngày 25/10/2021
Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam kính gửi tới Quý Cổ đông và các cơ quan hữu quan Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2021