LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 Quan hệ cổ đông » ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI ...
ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI NGÀY 26/10/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ROXY VIỆT NAM
ĐIỀU LỆ CÔNG TY ...
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ROXY VIỆT NAM SỬA ĐỔI NGÀY 31/10/2017
Bản sửa đổi điều ...
Bản sửa đổi điều lệ hoạt động số 1
Điều lệ thay thế ...
Điều lệ thay thế và sửa đổi của Công ty CP Roxy Việt Nam
Điều lệ họat động ...
Điều lệ họat động Roxy Việt Nam