LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 Quan hệ cổ đông » BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2021
BAÓ CÁO TÀI CHÍNH ...
BAÓ CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO GIAI ĐOẠN 6 THÁNG ...
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH ...
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/6/2020
BAÓ CÁO TÀI GIỮA ...
BAÓ CÁO TÀI GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO GIAI ĐOẠN 6 THÁNG KẾT ...
GIẢI TRÌNH Ý KIẾN ...
GIẢI TRÌNH Ý KIẾN NGOẠI TRỪ CỦA KIỂM TOÁN VÀ VẤN ĐỀ CẦN NHẤN MẠNH TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIÊM TOẢN ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/6/2019
BAÓ CÁO TÀI GIỮA ...
BAÓ CÁO TÀI GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO GIAI ĐOẠN 6 THÁNG KẾT ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/6/2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN SOÁT XÉT CHO KỲ KẾ TOÁNKẾT THÚC NGÀY 31/12/2017 ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/6/2017
Báo cáo tài chính ...
Báo cáo tài chính soát xét giai đoạn 1/7/2016 đến hết 31/12/2016
First
«Pre.
1
2
Next»
Last