LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2020

 Ngày 01/11/2020
Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam kính gửi tới Quý Cổ đông và các cơ quan hữu quan BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2020