LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2019

 Ngày 01/11/2019,
Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam công bố BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2019