LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI NGÀY 26/10/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ROXY VIỆT NAM

 Ngày 26/10/2020
Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam công bố ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI NGÀY 26/10/2020