LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » BAÓ CÁO TÀI GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO GIAI ĐOẠN 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 31/12/2019

 Ngày 13/02/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ROXY VIỆT NAM KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN BAÓ CÁO TÀI GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO GIAI ĐOẠN 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 31/12/2019