LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 4 38 22 28 00
Fax: 84 4 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/6/2020

Ngày 12/10/2020,
Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam kính gửi tới Quý cổ đông QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/6/2020