LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 4 38 22 28 00
Fax: 84 4 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

 Ngày 12/10/2020
Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam kính gửi tới Quý Cổ đông TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY