LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 4 38 22 28 00
Fax: 84 4 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT CHO NĂM TÀI CHÍNH KÊT THÚC NGÀY 30/6/2020

Ngày 12/10/2020,
Công ty cổ phần Roxy Việt Nam kính gửi tới Quý Cổ đông TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT CHO NĂM TÀI CHÍNH KÊT THÚC NGÀY 30/6/2020