LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam

83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 24 38 22 28 00
Fax: +84 24 38 22 27 76
Email: roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn